Bộ GD&DT; thay văn bản giấy bằng văn bản điện tử

Bắt đầu từ ngày 01/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ áp dụng hình thức giao dịch văn bản điện tử để gửi, chuyển phát văn bản đến các cơ sở giáo dục và đào tạo; không gửi văn bản giấy, trừ văn bản, tài liệu mật.

Thông tin trên vừa được Bộ GD&ĐT công bố tại Công văn số 2645/BGDĐT-VP ngày 23/4. Theo đó các văn bản được Bộ GD&ĐT công bố, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ sẽ có giá trị pháp lý như văn bản chính (văn bản giấy). Bộ GD&DT đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo truy cập vào trang thông tin điện tử của Bộ và truy cập hộp thư điện tử của đơn vị hàng ngày để kịp thời nhận các thông tin, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật. 

Cũng tại công văn trên, Bộ GD&ĐT thống nhất quy định chỉ giao dịch văn bản điện tử qua các hộp thư bogddt@moet.edu.vn hoặc vanphong.bo@moet.edu.vn. Giao dịch (gửi, nhận) văn bản điện tử của Bộ GD&ĐT với các cơ sở giáo dục và đào tạo được thực hiện qua hệ thống e-mail trên Internet qua hệ thống @moet.edu.vn. Không sử dụng, không chấp nhận các địa chỉ, hộp thư điện tử có tên miền khác (như yahoo, gmail, hotmail …).

Nguồn: Kinh tế nông thôn(kinhtenongthon.vn)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận