Tháng 7/2006, trình Chính phủ khung học phí mới

Bộ trưởng chỉ đạo trong năm học 2007-2008 ngành giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động “hai không” và nhấn mạnh cần loại bỏ ra khỏi nhà trường những hành vi vi phạm đạo đức trong việc đối xử với học sinh. Ông cũng đề nghị các tỉnh, TP mở rộng mạng lưới trường chuyên để bồi dưỡng nhân tài; chuẩn hóa và nâng cao chất lượng giáo viên; chuẩn hóa đầu vào học sinh để không còn tình trạng học sinh ngồi “nhầm” lớp. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết sẽ trình Chính phủ về khung học phí mới từ phổ thông đến đại học vào tháng 7 tới.

Trước đó, 5 TP lớn đã đánh giá thực hiện công tác thi đua năm học 2006-2007, thực hiện tốt việc “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và hưởng ứng cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Lãnh đạo sở GD-ĐT các TP cũng kiến nghị cần phải đổi mới về cơ chế quản lý giáo dục, cụ thể tạo điều kiện để ngành giáo dục được chủ động về nhân sự và tài chính hơn; vấn đề đầu tư cho giáo dục.

Nguồn: Kinh tế nông thôn(kinhtenongthon.vn)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận