Xây dựng Đề án đào tạo 20 ngàn giáo viên dạy nghề

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan liên quan, xây dựng Đề án đào tạo 20.000 giáo viên dạy nghề nhằm phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề giai đoạn 2008-2015, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên dạy nghề có chất lượng về kiến thức chuyên ngành, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề; bảo đảm khả thi về năng lực và tài chính để đào tạo giáo viên dạy nghề của các trường trong cả nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc xây dựng Đề án phát triển giáo viên Trung học chuyên nghiệp cho nhu cầu tới năm 2015 và hướng tới 2020.

Các Đề án trên trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2008.

Ngày 14/8/2008, chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và một số Bộ, ngành liên quan để tìm hướng giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trung cấp, cao đẳng dạy nghề hiện nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng từ nay đến 2015, nếu không cung cấp đủ số lượng giáo viên dạy nghề các cấp theo tiêu chuẩn quy định thì Việt Nam sẽ gặp khủng hoảng nghiêm trọng về nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, với tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay, đầu tư nước ngoài tăng mạnh, nhu cầu về nhân lực cũng như giáo viên dạy nghề cũng tăng theo. Do đó, từ nay đến cuối năm 2008 phải có giải pháp mang tính đột phá để tháo gỡ những vướng mắc trong khâu đào tạo và dạy nghề với mục tiêu đến năm 2015, Việt Nam sẽ có 2 vạn giáo viên dạy nghề đạt chuẩn.

Nguồn: Kinh tế nông thôn(kinhtenongthon.vn)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận